Automatisk hämtning av data

När administrationsprogrammet startas hämtas automatiskt den information som tillkommit i terminalen. Överföringen sker sedan i realtid tills programmet stängs av, vilket gör att rapporterna i Exakt Tid programmet alltid är uppdaterade. Om en ny anställd läggs till via administrationsprogrammet överförs den automatiskt samtidigt till terminalen. Allt sker i bakgrunden utan att du som användare behöver tänka på saken.

Datorn kan stängas av

Terminalen fungerar helt fristående och behöver därför inte vara ansluten till en dator för att fungera. All information i terminalen sparas även under ett strömavbrott.Tillbaka