Lättanvänd som en vanlig stämpelklocka

Personalen registrerar sin tid via terminalen lika enkelt som i en vanlig stämpelklocka. Terminalen är med sin touch display självförklarande och väldigt enkel att använda. Varje anställd kan utföra obegränsat med registreringar per dag. Avvikelser i form av frånvaro och övertid kan också rapporteras direkt från terminalen för att minimera arbetet för administratören. Det går också att registrera tid på olika projekt via terminalen.

Systemet levereras med tillhörande magnetkort eller

Beröringsfria nyckelbrickor / taggar är ett alternativ till magnetkort. Terminalen hanterar både magnetkort och taggar.

Stäng
nyckelbrickor / taggar men det går även att använda andra magnetkort eller taggar, t.ex. från ett befintligt passagesystem. Anställningsnummer kan också användas för identifikation via touch displayen i terminalen (funktionen kan aktiveras / inaktiveras)

Kontakta oss om ni vill att terminalen ska utrustas med läsare för

Terminalen kan utrustas med fingeravtrycksläsare

Stäng
fingeravtryck.

Tillbaka
Terminalen är lättanvänd som en vanlig stämpelklocka