Automatisk synkronisering

När administrationsprogrammet startas hämtas automatiskt den information som tillkommit i terminalen. Synkningen sker sedan i realtid tills programmet stängs av, vilket gör att rapporterna i Exakt Tid programmet alltid är uppdaterade. Om t.ex. en ny anställd eller ett nytt schema läggs till via administrationsprogrammet så synkas det automatiskt med terminalen. Allt sker i bakgrunden utan att du behöver tänka på saken.

Datorn kan stängas av

Terminalen fungerar helt fristående och behöver därför inte vara ansluten till en dator för att fungera. All information i terminalen sparas även under ett strömavbrott. Terminalen ansluts via nätverk / internet eller via bluetooth. Flera terminaler kan anslutas till samma system.Tillbaka