Fleranvändarsystem

Tidrapportering med Exakt Tid sker på både det stora och det lilla företaget. Exakt Tid kan installeras som ett fleranvändarsystem, vilket gör det möjligt för flera administratörer att arbeta samtidigt med systemet.

Ett serverprogram installeras på servern (eller en vanlig dator) och klientprogram installeras på de datorer där administratörerna av systemet arbetar.

Denna typ av installation gör det också enkelt att administrera systemet på distans via Internet.

Tidrapporteringssystemet kan installeras som ett fleranvändarsystem


Tillbaka