Enkel IN/UT registrering via webb app

Personalen registrerar enkelt IN / UT i realtid via webb appen. Appen är lämplig för personal som arbetar på distans eller då fast arbetställe saknas. Ankomst, hemgång, raster, projekt och avvikelser registreras enkelt från vilken mobiltelefon eller dator som helst som har Internet-uppkoppling.

Det krävs ingen installation för att komma igång förutsatt att Exakt Tid Administrationsprogram är installerat på en dator med Internet-uppkoppling. Exakt Tid Administrationsprogram behöver inte ens vara igång för att det ska vara möjligt för personal att registrera tid via webb appen.

För att aktivera möjligheten att registrera tid via webb appen krävs licenser* för webbregistrering.


Registrera tid via webb app...

* Antalet licenser anger antalet olika personer som varje dag kan registrera sin tid via webb appen. En licens kostar 29 kr / månad. Licenserna säljs i multiplar om 5 st och faktureras antingen kvartalsvis eller årsvis. Vid årsvis fakturering debiteras endast 11 månader.