Tidrapporter för utskrift eller export till löneprogram

Den löneansvarige kan enkelt och överskådligt kontrollera personalens tidrapporter. Om det finns frånvaro utan angiven orsak eller ospecificerad övertid markeras dagen med en röd triangel.

Utskrift av färdiga tidrapporter/löneunderlag

Färdiga rapportmallar ger er snabbt och enkelt tillgång till genomtänkta rapporter som kan visas som både dagvisa listor och som sammanräknade summor av de olika tidtyperna.

I löneunderlaget specificeras normaltid, obegränsat antal övertidstyper, obegränsat antal frånvarotyper, upp till sju olika OB typer, komptid, flextid, mm.

Bild 1 / 3
Bild 2 / 3
Bild 3 / 3

Export till Löneprogram (tilläggsmodul)

Exakt Tid ger er via en exportmodul möjlighet att exportera färdiga löneunderlag direkt till ert löneprogram. Exakt Tid kan kopplas till nästan alla förekommande löneprogram på marknaden.
Läs mer


Tillbaka